Är din inomhusluft radonfri?

Att bo eller jobba i en byggnad med radon är en stor hälsofara. Därför är det viktigt att göra en radonmätning för att ta reda på om halterna av radon är på acceptabla nivåer som inte påverkar hälsan.

Blåbetong – en källa till radon

Radon är ett grundämne som är en radioaktiv ädelgas. Den främsta källan till radon i byggnader är blåbetong. Blåbetong användes en hel del i samband med nybyggnation under 1900-talet, men efter att höga halter av radon kopplades till blåbetong används den inte längre. Husägare väljer därför att byta ut sin befintliga blåbetong till andra typer av betong som ett sätt att bli av med radonkällan och få ett bättre inomhusklimat.

Är du ägare till ett hus som byggdes under 1900-talet och är osäker på vilka byggmaterial som användes kan du göra en radonmätning. Då får du svar på om radonhalterna är så pass höga att de medför en hälsorisk och kan göra något åt det. Gå in på https://www.radea.se/ och läs mer om hur du går tillväga för att få en professionell radonmätning utförd. Tänk på att en hög radonhalt kraftigt sänker priset på huset vid en försäljning. Att åtgärda höga radonhalter är därför viktigt för att behålla värdet på huset, men det är framförallt en investering för din och din familjs hälsa.

Företagare kan med fördel göra en radonmätning i sina byggnader för att säkerställa att anställda inte utsätts för onormalt höga halter radon på arbetsplatsen. Det handlar främst om en arbetsmiljöfråga och bör vara lika viktigt som övriga områden inom arbetsmiljön.